ေကာ္ေဇာေပၚက ခ်ိဳင့္ရာေတြ

ေကာ္ေဇာေပၚမွာ ခုံေျခေထာက္ဖိထားလုိ႔ ခ်ိဳင့္ရာေတြ ေပၚေနရင္ၾကည့္ရဆုိးပါတယ္။ ျပန္ၿပီးေဖာင္းလာေစခ်င္

ေရခဲတုန္းေလး ခပ္ေသးေသးေလး တစ္တုန္းေလာက္ တင္ထားလုိက္ပါ။ ေရခဲတုံးေပ်ာ္ၿပီး ေျခာက္သြားတာနဲ႔ ျပန္ေဖာင္း လာပါလိမ့္မယ္။

Advertisements

~ by Ko Ko Ye` on December 17, 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: