ေခၽြးပါေမြးေအာင္ ေရေမြးဆြတ္နည္း

ကၽြန္ေတာ္ က သစ္သီးရနံ႔ေတြကုိႀကိဳက္ပါတယ္။ ဥပမာ သေဘၤာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ကတၱီဘာသီး ဒါေပမယ့္ ေရေမြးေတြကုိေတာ့ႀကိဳက္ခဲပါတယ္။ သဘာဝကုိပုိသေဘာက်ပါတယ္။ ႐ွား႐ွားပါးပါးေရေမြးေတြဆုိရင္ ေစ်းကလဲႀကီးပါေသးတယ္။ ယူကလစ္ဆီတုိ႔ဘာတုိ႔ေတာ့ ႀကိဳက္ပါတယ္။ မသုံးတတ္ရင္လဲ ခဏနဲ႔ကုန္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္နားေတြကုိ ေရေမြးဆြတ္ရမွာလဲ ?

နား႐ြက္ေနာက္၊ လက္ေကာက္ဝတ္၊ ေျခက်င္းဝတ္ ေတြဆုိလုံေလာက္ပါတယ္ (အနံ႔မျပင္းတဲ့ေရေမြးဆုိရင္ ေမး႐ုိးေအာက္မွာပါဆြတ္ႏုိင္ပါတယ္။) ဒါဆုိရင္ ေရေမြးကေသြးထဲမွာပါစိမ့္ဝင္ၿပီး ေခၽြးမွာပါေမြးေနပါလိမ့္မယ္။ ေနေရာင္မထိတဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္တာမုိ႔ လြယ္လြယ္လဲ မေျခာက္ေသြ႔ႏုိင္ပါဘူး။

Lavender Oil ဆီဆုိရင္ ေမြးလဲေမြး ပုိးမႊားေတြလဲေၾကာက္တာေၾကာင့္ ပုိးမႊားလဲကင္းစင္ေစႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ကဲဒီေလာက္ဆုိရင္ ရည္းစားနဲ႔ ခ်ိန္းထာရင္ ေရးေမြးဘယ္လုိ ဆြတ္ထားရမလဲသိၿပီေနာ္ 😀

Advertisements

~ by Ko Ko Ye` on December 20, 2007.

One Response to “ေခၽြးပါေမြးေအာင္ ေရေမြးဆြတ္နည္း”

  1. Reblogged this on NanAungOo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: